Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
WN Príroda a svet prírody: všeobecný záujem
Použite kódy WN* iba pri populárnych prácach; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií P, R, T a pod.
WNR Horniny, minerály a fosílie: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné práce o geologických témach vrátane príručiek o drahokamoch. Použite s kódmi pre príslušný odbor na označenie tém práce. Pozri tiež: RBX Paleontológia, RBG* Geológia, geomorfológia a litosféra a podradené kategórie, PNV Chémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov
1.2

detail verzia