Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WN Príroda a svet prírody: všeobecný záujem
Použite kódy WN* iba pri populárnych prácach; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií P, R, T a pod.
WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSV* Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi a podradené kategórie
WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSP Hydrobiológia, PSVC Zoológia: ryby (ichtyológia), PSVM2 Zoológia: morské a sladkovodné cicavce
WNCS1 Život v moriach a na pobreží: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSPM Morská biológia
WNCS2 Život v sladkých vodách: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSPF Sladkovodná biológia

detail verzia