Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WN Príroda a svet prírody: všeobecný záujem
Použite kódy WN* iba pri populárnych prácach; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií P, R, T a pod.
WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSV* Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi a podradené kategórie
WNCB Zvieratá vo voľnej prírode: vtáky a amatérska ornitológia: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVJ Zoológia: vtáky (ornitológia)
WNCF Zvieratá vo voľnej prírode: cicavce: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVM Zoológia: cicavce
WNCK Zvieratá vo voľnej prírode: plazy a obojživelníky: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVF Zoológia: obojživelníky a plazy (herpetológia)
WNCN Zvieratá vo voľnej prírode: motýle, iný hmyz a pavúky: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVA Zoológia: hmyz (entomológia) a ďalšie bezstavovce
WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSP Hydrobiológia, PSVC Zoológia: ryby (ichtyológia), PSVM2 Zoológia: morské a sladkovodné cicavce

detail verzia