Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WN Príroda a svet prírody: všeobecný záujem
Použite kódy WN* iba pri populárnych prácach; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií P, R, T a pod.
WNA Dinosaury a praveký svet: všeobecný záujem
Pozri tiež: RBX Paleontológia
WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSV* Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi a podradené kategórie
WND Vidiek, život na vidieku: všeobecný záujem
WNF Hospodárske a pracovné zvieratá: všeobecný záujem
Class here: titles about working or service dogs. Pozri tiež: TVH Chov hospodárskych zvierat
1.3
WNG Domáce zvieratá a miláčikovia
WNH Zoologické záhrady a prírodné parky: všeobecný záujem
WNJ Národné parky a prírodné rezervácie: všeobecný záujem
Use with: PLACE 1* Qualifiers, plus travel codes WT* for guidebooks to National (state, provincial, regional etc) parks as appropriate
1.3
WNP Stromy, poľné kvety a rastliny: všeobecný záujem
Pozri tiež: PST* Botanika a vedy o rastlinách a podradené kategórie, WMP Záhradkárstvo: rastliny a pestovanie: príručky
WNR Horniny, minerály a fosílie: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné práce o geologických témach vrátane príručiek o drahokamoch. Použite s kódmi pre príslušný odbor na označenie tém práce. Pozri tiež: PNV Chémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov, RBX Paleontológia, RBG* Geológia, geomorfológia a litosféra a podradené kategórie
1.2
WNW Zem: prírodopis: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné prírodopisné práce o Zemi ako o celku, krajinných prvkoch a geografických systémoch a tiež živote na zemi. Sem zaradiť: populárno-náučné práce o sopkách, zemetraseniach a pod. Pozri tiež: RB* Vedy o Zemi a podradené kategórie, PSAF Ekologická veda, biosféra
WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
Sem zaradiť: príručky o hviezdach a konšteláciách, populárno-náučné príručky o astronómii a vesmíre, vrátane objavovania vesmíru. Pozri tiež: PG* Astronómia, vesmír a čas a podradené kategórie, TTD Vedy o vesmíre

detail verzia