Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WH Humor
Pozri tiež: XY Kreslené seriály
WHG Humor a televízia
WHJ Vtipy a hádanky
WHL Humor založený na slangu a dialekte
WHP Paródia a humorná mystifikácia: literatúra faktu a populárno náučná literatúra
Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
WHX Zbierky a antológie humoru

detail verzia