Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WG Doprava: všeobecný záujem
Pozri tiež: KNG Dopravný priemysel, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
WGF Vlaky a železnice: všeobecný záujem
Class here: company histories, maps and atlases, general works on railways. Pozri tiež: TRF* Železničné staviteľstvo, technológie a profesie v železničnom staviteľstve a podradené kategórie
1.3
WGFD Locomotives and rolling stock
Class here: steam, diesel or electric locomotives, wagons, carriages etc
1.3
WGFL Železničná mestská doprava
Sem zaradiť: podzemné a ľahké koľajové systémy (metro, podzemná dráha a pod.), električky, jednokoľajky, akýkoľvek mestský prepravný alebo dopravný systém na báze pevných koľají
1.2

detail verzia