Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WG Doprava: všeobecný záujem
Pozri tiež: KNG Dopravný priemysel, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
WGC Cestné a motorové vozidlá: všeobecný záujem
Pozri tiež: TRCT Profesie v cestnej a nákladnej doprave
WGD Bicykle a nemotorizovaná doprava: všeobecný záujem a údržba
Pozri tiež: SMQ Cyklistické preteky, SZD Cyklistika: všeobecne a cykloturistika
WGF Vlaky a železnice: všeobecný záujem
Class here: company histories, maps and atlases, general works on railways. Pozri tiež: TRF* Železničné staviteľstvo, technológie a profesie v železničnom staviteľstve a podradené kategórie
1.3
WGG Lode a člny: všeobecný záujem
Sem zaradiť: vnútrozemské vodné cesty a zaoceánske plavidlá. Pozri tiež: NHTM Námorná história, SPN* Člnkovanie a podradené kategórie
1.3
WGM Lietadlá: všeobecný záujem
Class here: commercial aircraft, airlines, airports. Pozri tiež: TRP* Vzdušná a letecká technika a podradené kategórie
1.3

detail verzia