Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
WB Kulinárske umenie/jedlo a pitie a pod.
WC Starožitnosti a zberateľské predmety
WD Záľuby, kvízy a hry
WF Ručné práce, dekoratívne umenie a remeslá
Použite kódy WF* pri praktických prístupoch, návodoch a inštruktážach a prístupoch pre zanietencov a nadšencov; podľa potreby preferujte kódy zo sekcie A pri dejinách umenia a kritických prístupoch. Pozri tiež: AFT Dekoratívne umenie
WG Doprava: všeobecný záujem
Pozri tiež: KNG Dopravný priemysel, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
WH Humor
Pozri tiež: XY Kreslené seriály
WJ Sprievodca životným a osobným štýlom
WK Údržba domova a domu
Pozri tiež: VSH Bývanie a reality pre jednotlivcov: kúpa/predaj a právne aspekty
WM Záhradkárstvo
Pozri tiež: TVS Komerčné záhradníctvo
WN Príroda a svet prírody: všeobecný záujem
Použite kódy WN* iba pri populárnych prácach; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií P, R, T a pod.
WQ Miestna a rodinná história, nostalgie
WT Cestovanie a prázdniny
Popri kódoch WT* priraďte podľa potreby tiež čo najkonkrétnejší kvalifikátor MIESTA
WZ Rôzne

detail verzia