Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
U Výpočtové a informačné technológie
UN Databázy
UNA Dizajn a teória databáz
UNC Uchovávanie a analýza dát
UND Dátový sklad
UNF Hĺbková analýza dát (vyťažovanie dát)
UNH Vyhľadávanie informácií
UNJ Objektovo orientované databázy
UNK Distribuované databázy
UNN Databáza a web
UNS Databázový softvér
Sem zaradiť: Oracle, Access, SQL a pod.

detail verzia