Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
U Výpočtové a informačné technológie
UG Grafické a digitálne mediálne aplikácie
UGB Webová grafika a webový dizajn
UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
UGD Stolný edičný systém
UGG Game design (návrhárstvo počítačových hier)
Použitie na logické a naratívne aspekty game designu. Pozri AKLF pre umelecký a grafický game design. Pozri tiež: AKLF Umelecké aspekty tvorby počítačových hier
1.3
UGK Počítačová 3D grafika a modelovanie
UGL Softvér na ilustrácie a kreslenie
UGM Digitálna hudba: profesionálna
UGN Digitálne animácie
UGP Úprava fotografií a obrázkov
UGV Digitálne video: profesionálne

detail verzia