Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
U Výpočtové a informačné technológie
UF Obchodné aplikácie
UFB Integrované softvérové ​​balíky
Sem zaradiť: Sem zaradiť: Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus SmartSuite, OpenOffice a pod.
UFC Tabuľkové procesory
Sem zaradiť: Excel, Lotus 1-2-3 a pod.
UFD Textové editory
UFG Prezentačný grafický softvér
UFK Účtovný softvér
UFL Podnikový softvér
Class here: content management system (CMS), customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP)
1.3
UFM Matematický a štatistický softvér
UFP Softvér na riadenie projektov (na projektový manažment)
UFS Softvér na spoluprácu a prácu v skupinách

detail verzia