Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
U Výpočtové a informačné technológie 1.4
UD Digitálny životný štýl
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.4
UDA Softvér a aplikácie pre osobnú organizáciu
UDB Internetové príručky a online služby
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.2
UDD Online safety and behaviour 1.3
UDF E-mail: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDH Čítačky e-kníh, tablety a ďalšie prenosné zariadenia: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDM Digitálna hudba a digitálne audio: spotrebiteľské/užívateľské príručky
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.2
UDP Digital photography: consumer / user guides
Use for: all consumer/user guides to digital photography. Use with: AJG for general and artistic aspects or UGP for technical works on editing and software such as Photoshop.
See also: AJT Photographic equipment and techniques: general, UGP Photo and image editing
1.4
UDQ Digitálne video: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDT Mobilné telefóny a smartfóny: ​​spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDV Digitálna TV a mediálne centrá: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDX Počítačové hry/online hry: strategické príručky
UDY Smart home technology and virtual assistants: consumer / guides
Use for: general practical works, usually aimed at a basic, non-specialist, level or guides to help users make informed choices about smart technologies or the internet of things
1.3 1.4

detail verzia