Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
U Výpočtové a informačné technológie
UB Informačné technológie: všeobecné témy 1.3
UBH Zdravotné a bezpečnostné aspekty IT
UBJ Etické a sociálne aspekty IT
UBL Právne aspekty IT
Class here: legal aspects of open source, copyleft licensing, spamming, net neutrality, internet censorship, all legal aspects of the digital dissemination of information & software. Use for: works that discuss various legal aspects of IT. Pozri tiež: LNQ Právo IT a komunikačných prostriedkov/poštové právo a legislatíva
1.3
UBM Maker and hacker culture
Use for: general works on technology-led subcultures
1.3
UBW Internet: všeobecné práce

detail verzia