Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TT Ďalšie technológie a aplikované vedy
TTV Iné profesijné zamerania v technológiách a iné zamestnania
TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva 1.3
TTVH Kadernícke zručnosti 1.3
TTVR Tradičné remeslá a zručnosti
Sem zaradiť: kováčstvo, pokrývanie slamených/trstinových striech, stavanie múrov nasucho a pod.
1.3
TTVS Security, safety & protection skills / professions
Use for: professional / vocational works for security & safety professionals, personal protection and related skills
1.3
TTVT Caretakers, janitors, housekeepers, cleaners & related skills
Use for: vocational works for professionals looking after buildings, domestic workers, etc
1.3

detail verzia