Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TT Ďalšie technológie a aplikované vedy
TTA Zvukové inžinierstvo
TTB Aplikovaná optika
TTD Vedy o vesmíre
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
TTM Ženijné vojsko
TTP Výbušniny a pyrotechnika
TTS Námorné inžinierstvo
Sem zaradiť: pobrežné inžinierstvo, sonar a pod.
TTU Technológie ťažobného priemyslu a banícke inžinierstvo
TTV Iné profesijné zamerania v technológiách a iné zamestnania
TTW Asistenčné technológie
Sem zaradiť: technológie určené na pomoc hendikepovaným ľuďom a umožňujúce ich samostatnosť
1.2
TTX Taxidermia (preparovanie zvierat)

detail verzia