Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.4
TQ Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie
Použite kódy TQ* pri technických a praktických aspektoch životného prostredia, znečistení, odpadovom hospodárstve a pod. Použite PNC pri vzdelávaní a výskume. Pozri tiež: RN* Životné prostredie a podradené kategórie
1.1
TQD Monitorovanie životného prostredia
TQK Kontrola znečisťovania
Pozri tiež: RNP Znečistenie a hrozby pre životné prostredie
TQS Sanitárne a komunálne inžinierstvo

detail verzia