Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TN Stavebníctvo, geodetické práce a výstavba
TNF Vodné stavby
Sem zaradiť: stavby priehrad, nádrží, prístavov a pod.; tiež rekultivácia pôdy a odtokový systém
TNFL Protipovodňové opatrenia

detail verzia