Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TH Energetické technológie a inžinierstvo
THF Technológie fosílnych palív
THK Jadrová energia a inžinierstvo
THN Procesy prenosu tepla
Class here: refrigeration, industrial air conditioning, heat pumps. Pozri tiež: TNKH Kúrenie, osvetlenie, vetranie
1.3
THR Elektrotechnika
THV Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie
Class here: wind, water power, tidal & wave energy, geothermal, biogas etc. Pozri tiež: RNU Udržateľnosť
1.3
THY Energia, výroba, distribúcia a skladovanie energie
Sem zaradiť: elektrické siete a elektrárne; využitie a používanie energie; premena a skladovanie energie vrátane technológií palivových článkov a batérií
1.2

detail verzia