Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Class here: associated skills, trades and professions. Use all T* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘T’ itself, but select specific categories from section T*. Use all T* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers for vocational, professional or apprenticeship style education titles
1.4
TG Strojárstvo a materiály
TGM Materiológia
TGMB Inžinierska termodynamika
TGMD Mechanika pevných telies
Sem zaradiť: dynamika, vibrácie, tlak, rozbitie a pod.
1.3
TGMF Mechanika kvapalín
Sem zaradiť: aerodynamika, hydraulika, pneumatika (odbor), prúdenie, turbulentné prúdenie, reológia a pod. Pozri tiež: PHDF Mechanika tekutín
1.3
TGML Využitie biomateriálov v inžinierstve 1.1
TGMM Využitie elektronických, magnetických, optických materiálov v inžinierstve 1.1
TGMP Využitie polymérov a zloženín v inžinierstve
Pozri tiež: TDCP Plasty a polyméry
1.1
TGMS Využitie povrchových náterov a filmov v inžinierstve 1.1
TGMT Testovanie materiálov
Použite pri deštruktívnom a nedeštruktívnom testovaní

detail verzia