Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TD Priemyselná chémia a výrobné technológie
TDP Ďalšie výrobné technológie
Sem zaradiť: technológia výroby kože, stavebného dreva, papiera; tiež výroba presných nástrojov, zariadení a pod.
1.3
TDPF Textílie a vlákna
Class here: technical manuals for the apparel and fashion industries. Use for: all aspects of professional textile manufacture, processing, spinning, weaving. Pozri tiež: KNDD Apparel, garment & textile industries, AKT Móda a textílie
1.1 1.3
TDPJ Timber & wood processing
Use for: all aspects of the professional processing of wood and wood products. See also: KNAL Forestry industry, TVR Forestry & silviculture: practice & techniques
1.3
TDPM Hutníctvo/metalurgia
TDPP Printing & reprographic technologies
See also: TDPT 3D Printing
1.3
TDPT 3D Printing
See also: TDPP Printing & reprographic technologies
1.3

detail verzia