Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TD Priemyselná chémia a výrobné technológie
TDC Priemyselná chémia a chemické inžinierstvo
Sem zaradiť: technológia čistiacich/umývacích/pracích prostriedkov, gumy, biocídov, pesticídov a pod.
1.1
TDCA Agrochemikálie 1.1
TDCF Pohonné látky a petrochemikálie
Pozri tiež: KNBP Petroleum, oil & gas industries
1.1
TDCJ Technológia farbív, pigmentov a farieb
Sem zaradiť: technológia kozmetiky
1.1
TDCP Plasty a polyméry
Use for: all aspects of the professional manufacturing of plastics. Pozri tiež: TGMP Využitie polymérov a zloženín v inžinierstve
1.1 1.3
TDCQ Technológia keramiky a skla 1.1
TDCT Technológia prípravy pokrmov a nápojov
Použite TDCT* pri technológii varenie piva a výroby vína. Pozri tiež: TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva, PND Potravinárska chémia, WBXD1 Jedlo a pitie: víno, WBXD Jedlo a pitie: alkoholické nápoje, KNSB Food & drink service industries
1.3
TDCW Farmaceutická chémia a technológie 1.1
TDCX Technológia a techniky procesného inžinierstva
Sem zaradiť: reaktorové inžinierstvo
1.1

detail verzia