Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TC Biochemické inžinierstvo
TCB Biotechnológia
TCBG Genetické inžinierstvo
Sem zaradiť: klonovanie; technológie náhrady kmeňových buniek. Pozri tiež: PSAD Bioetika, PSAK Genetika (nelekárska)
TCBS Biosenzory
Pozri tiež: TJS Senzory

detail verzia