Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TB Technológie: všeobecné témy
TBC Strojárstvo: všeobecne
TBD Technický dizajn
Pozri tiež: AKP Produktový dizajn, UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
TBG Technická grafika a technické kreslenie
Use for: computer aided draughting. Use with: other codes such as architecture, design or engineering as appropriate
1.3
TBJ Matematika pre technikov
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
TBM Prístroje a prístrojové inžinierstvo
TBN Nanotechnológie
TBR Primeraná technológia (ideológia)
TBX Dejiny strojárstva a technológií
Pozri tiež: PDX Dejiny vedy
TBY Vynálezy a vynálezcovia

detail verzia