Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Class here: associated skills, trades and professions. Use all T* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘T’ itself, but select specific categories from section T*. Use all T* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers for vocational, professional or apprenticeship style education titles
1.4
TB Technológie: všeobecné témy
TBC Strojárstvo: všeobecne
TBD Technický dizajn
Pozri tiež: AKP Produktový dizajn, UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
TBG Technická grafika a technické kreslenie
Use for: computer aided draughting. Use with: other codes such as architecture, design or engineering as appropriate
1.3
TBJ Matematika pre technikov
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
TBM Prístroje a prístrojové inžinierstvo
Pozri tiež: TGH Precision engineering and manufacturing
1.4
TBN Nanotechnológie
Pozri tiež: PDT Nanovedy
TBR Primeraná technológia (ideológia)
TBX Dejiny strojárstva a technológií
Pozri tiež: PDX Dejiny vedy
TBY Vynálezy a vynálezcovia

detail verzia