Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
T Technológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TB Technológie: všeobecné témy
TC Biochemické inžinierstvo
TD Priemyselná chémia a výrobné technológie
TG Strojárstvo a materiály
TH Energetické technológie a inžinierstvo
TJ Elektronické a komunikačné inžinierstvo
TN Stavebníctvo, geodetické práce a výstavba
TQ Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie
Použite kódy TQ* pri technických a praktických aspektoch životného prostredia, znečistení, odpadovom hospodárstve a pod. Použite PNC pri vzdelávaní a výskume. Pozri tiež: RN* Životné prostredie a podradené kategórie
1.1
TR Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách
Pozri tiež: KNG Dopravný priemysel, RPT Dopravné plánovanie a dopravná politika, WG* Doprava: všeobecný záujem a podradené kategórie
TT Ďalšie technológie a aplikované vedy
TV Poľnohospodárstvo a chov
Pozri tiež: KNA Agropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia, KCVD Poľnohospodárska ekonomika

detail verzia