Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RN Životné prostredie
Class here: Environmental science. Pozri tiež: TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
1.4
RNP Znečistenie a hrozby pre životné prostredie
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption. Pozri tiež: TQK Kontrola znečisťovania
1.4
RNPD Odlesňovanie
RNPG Klimatické zmeny
Sem zaradiť: globálne otepľovanie, skleníkový efekt, úbytok ozónu v atmosfére
1.4

detail verzia