Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
RN Životné prostredie
RNA Environmentalizmus a ekologické zmýšľanie
Sem zaradiť: ekocentrizmus, technocentrizmus, hlboká ekológia, ekofeminizmus a pod.
RNB Ekologické organizácie na ochranu prírody a životného prostredia
RNC Aplikovaná ekológia
Použite pri prácach so širokým záberom alebo pri prácach s tematickými okruhmi. Pozri tiež: PSAF Ekologická veda, biosféra
RND Environmentálna politika a dohovory (protokoly) o otázkach životného prostredia
Pozri tiež: KCVG Environmentálne hospodárstvo
RNF Environmentálny manažment
Použite kód zo sekcie RBK* alebo RGB* na označenie konkrétneho prostredia alebo biotopu
1.2
RNH Odpadové hospodárstvo
Sem zaradiť: recyklácia, biologická odbúrateľnosť. Pozri tiež: TQSR Spracovanie a likvidácia odpadu
RNK Ochrana životného prostredia
RNP Znečistenie a hrozby pre životné prostredie
Pozri tiež: TQK Kontrola znečisťovania
RNQ Jadrové otázky
RNR Prírodné katastrofy
Pozri tiež: JBFF Sociálny vplyv katastrof
RNT Spoločenský vplyv problémov životného prostredia
RNU Udržateľnosť
Pozri tiež: TBR Primeraná technológia (ideológia), THV Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie, VSZ Sebestačnosť a ekologický životný štýl

detail verzia