Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RN Životné prostredie
Class here: Environmental science. Pozri tiež: TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
1.4
RNA Environmentalizmus a ekologické zmýšľanie
Sem zaradiť: ekocentrizmus, technocentrizmus, hlboká ekológia, ekofeminizmus a pod. Pozri tiež: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNB Ekologické organizácie na ochranu prírody a životného prostredia
Pozri tiež: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNC Aplikovaná ekológia
Použite pri prácach so širokým záberom alebo pri prácach s tematickými okruhmi. Pozri tiež: PSAF Ekologická veda, biosféra
RND Environmentálna politika a dohovory (protokoly) o otázkach životného prostredia
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate. Pozri tiež: KCVG Environmentálne hospodárstvo
1.4
RNF Environmentálny manažment
Použite kód zo sekcie RBK* alebo RGB* na označenie konkrétneho prostredia alebo biotopu
1.2
RNH Odpadové hospodárstvo
Sem zaradiť: recyklácia, biologická odbúrateľnosť. Pozri tiež: TQSR Spracovanie a likvidácia odpadu
RNK Ochrana životného prostredia
RNP Znečistenie a hrozby pre životné prostredie
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption. Pozri tiež: TQK Kontrola znečisťovania
1.4
RNQ Jadrové otázky
RNR Prírodné katastrofy
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc. Pozri tiež: JBFF Sociálny vplyv katastrof
1.4
RNT Spoločenský vplyv problémov životného prostredia
RNU Udržateľnosť
Pozri tiež: TBR Primeraná technológia (ideológia), THV Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie, VSZ Sebestačnosť a ekologický životný štýl

detail verzia