Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RG Geografia
Popri kódoch RG* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA
RGX Príručky o geografii
RGXH Geografické mapy (špecializované)
Sem zaradiť: iba špecializované/topografické mapy, ak je to možné, použiť s ďalším kódom označujúcim konkrétnu tému alebo využitie. Pozri tiež: WTR* Cestovné mapy a atlasy a podradené kategórie
1.4

detail verzia