Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
RG Geografia
Popri kódoch RG* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA
RGX Príručky o geografii
RGXH Geografické mapy (špecializované)
Sem zaradiť: iba špecializované/topografické mapy, ak je to možné, použiť s ďalším kódom označujúcim konkrétnu tému alebo využitie. Pozri tiež: WTR* Cestovné mapy a atlasy a podradené kategórie

detail verzia