Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie 1.4
RG Geografia
Popri kódoch RG* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA
RGX Príručky o geografii
RGXB Atlasy sveta/mapy sveta
Sem zaradiť: glóbusy. Pozri tiež: NHTP1 Historické mapy a atlasy, WTR* Cestovné mapy a atlasy a podradené kategórie
1.4

detail verzia