Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
RG Geografia
Popri kódoch RG* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA
RGB Fyzikálna geografia a topografia
Pri riekach, jazerách a pod. použite RBKF
1.3
RGBC Planiny a trávnaté pláne
RGBC1 Prérie

detail verzia