Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
RG Geografia
Popri kódoch RG* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA
RGB Fyzikálna geografia a topografia
Pri riekach, jazerách a pod. použite RBKF
1.3
RGBA Aridné oblasti, púšte
RGBC Planiny a trávnaté pláne
RGBD Tundry
RGBF Mokrade, močariny, močiare
RGBG Rivers & lakes 1.3
RGBL Lesy a lesnaté oblasti
RGBP Pobrežné čiary
Sem zaradiť: Delty a ústia riek. Pozri tiež: RBK* Hydrológia a hydrosféra a podradené kategórie
1.2
RGBR Koralové útesy
RGBS Hory
RGBU Glaciers & ice caps 1.3

detail verzia