Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
RG Geografia
Popri kódoch RG* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA
RGB Fyzikálna geografia a topografia
Pri riekach, jazerách a pod. použite RBKF
1.3
RGC Socioekonomická geografia
RGL Regionálna geografia
Pozri tiež: GTM Regionálne štúdiá
RGM Biogeografia
Pozri tiež: RN* Životné prostredie a podradené kategórie, PSAF Ekologická veda, biosféra
RGR Geografické objavy a prieskumy
Pozri tiež: WTLP Expedície: opisy udalostí určené pre širokú verejnosť
RGV Kartografia, tvorba máp a kartografické (mapové) zobrazenia
RGW Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme
Sem zaradiť: geomatika, kvantitatívne a kvalitatívne metódy, geoštatistika, priestorová analýza, GPS
1.2
RGX Príručky o geografii

detail verzia