Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
RB Vedy o Zemi
Použite kódy RB* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: RGB* Fyzikálna geografia a topografia a podradené kategórie, WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
1.3
RBC Vulkanológia a seizmológia
RBG Geológia, geomorfológia a litosféra
Pozri tiež: PHVG Geofyzika
1.2
RBK Hydrológia a hydrosféra
Pozri tiež: PSP Hydrobiológia
RBP Meteorológia a klimatológia
Class here: palaeoclimatology, meteorological phenomena. Pozri tiež: WNWM Počasie a podnebie: všeobecný záujem
1.3
RBX Paleontológia

detail verzia