Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RB Vedy o Zemi
Použite kódy RB* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: RGB* Fyzikálna geografia a topografia a podradené kategórie, WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
1.3
RBC Vulkanológia a seizmológia
Use for: works about earthquakes, volcanoes, etc from an earth sciences perspective
1.4
RBG Geológia, geomorfológia a litosféra
Pozri tiež: PHVG Geofyzika, RGB Fyzikálna geografia a topografia
1.2
RBK Hydrológia a hydrosféra
Pozri tiež: PSP Hydrobiológia
RBP Meteorológia a klimatológia
Use for: general works on atmospheric phenomenon. Pozri tiež: WNWM Počasie a podnebie: všeobecný záujem, RNPG Klimatické zmeny
1.4
RBX Paleontológia

detail verzia