Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Q Filozofia a náboženstvo 1.4
QR Náboženstvo: všeobecne
QRY Alternatívne svetonázory
QRYX Okultné štúdiá
Použite iba pri serióznych a akademických prácach. Pozri tiež: VXW* Mysticizmus, mágia a okultizmus a podradené kategórie
QRYX2 Magické myslenie, alchýmia a hermetizmus
QRYX5 Čarodejníctvo
Pozri tiež: VXWT Čarodejníctvo a wicca
1.4
QRYX9 Satanizmus a démonológia

detail verzia