Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Q Filozofia a náboženstvo
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Pozri tiež: VX* Myseľ, telo, duša a podradené kategórie
1.4
QR Náboženstvo a svetonázor
QRY Alternatívne svetonázory
QRYA Humanizmus a svetské alternatívy k náboženstvu
Class here: Humanism, secularism. Pozri tiež: QDHH Humanistická filozofia
1.4
QRYC Eklektické a ezoterické náboženstvá a svetonázory
QRYM Súčasné nekresťanské a parakresťanské kulty a sekty
Sem zaradiť: Sem zaradiť: scientológia, apokalyptické sekty a pod.
QRYX Okultné štúdiá
Použite iba pri serióznych a akademických prácach. Pozri tiež: VXW* Mysticizmus, mágia a okultizmus a podradené kategórie

detail verzia