Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Q Filozofia a náboženstvo
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Pozri tiež: VX* Myseľ, telo, duša a podradené kategórie
1.4
QR Náboženstvo a svetonázor
QRM Kresťanstvo
QRMB Kresťanské cirkvi, vierovyznania, skupiny
QRMB1 Rímsky katolicizmus, rímskokatolícka cirkev
QRMB2 Pravoslávna a orientálna pravoslávna cirkev
Sem zaradiť: grécka, ruská, koptská, sýrska cirkev a pod.
QRMB3 Protestantizmus a protestantská cirkev
QRMB5 Náboženské skupiny amerického pôvodu
Sem zaradiť: Sem zaradiť: adventisti, mormóni (Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní), Svedkovia Jehovovi, Kresťanská veda a pod.
QRMB8 Kresťanské a kvázi-kresťanské kulty a sekty
QRMB9 Ekumenizmus

detail verzia