Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Q Filozofia a náboženstvo
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Pozri tiež: VX* Myseľ, telo, duša a podradené kategórie
1.4
QR Náboženstvo a svetonázor
QRA Náboženstvo: všeobecne
Class here: Religious Studies. Use all QRA* codes with: other QR* code indicating religion concerned
1.4
QRD Hinduizmus
QRF Budhizmus
QRJ Judaizmus
QRM Kresťanstvo
QRP Islam
QRR Ďalšie svetové náboženstvá
Use for: works about living religions and their beliefs, mythologies, practices, stories, rituals, etc. Use with: other Q* codes and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
QRS Staroveké náboženstvá a mytológie
Sem zaradiť: pohanstvo; použite podľa potreby s kvalifikátorom MIESTA. Pozri tiež: FN Mýty a legendy podané ako beletrie, JBGB Folklór, mýty a legendy
1.4
QRV Aspekty náboženstva
Použite kódy QRV* po iných kódoch QR* označujúcich konkrétne náboženstvo, ak je to možné, preferujte vyššie uvedené kódy pri konkrétnych náboženstvách, napr. budhistické posvätné texty označte ako QRFF, nie QRF a QRVA
1.1
QRY Alternatívne svetonázory

detail verzia