Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Q Filozofia a náboženstvo
QR Náboženstvo: všeobecne
QRA Filozofia náboženstva
QRD Hinduizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRF Budhizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRJ Judaizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRM Kresťanské cirkvi, vierovyznania, skupiny
QRP Islam: prúdy, tradície a skupiny
QRR Bahájska viera
QRS Náboženstvo a mytológia starovekého Egypta
Class here: paganism. Use with: PLACE 1* Qualifier as appropriate
QRV Posvätné texty
Use with: (all QRV* codes) other QR* code indicating religion concerned. Prefer religion-specific codes above where available, eg for Buddhist sacred texts, use QRFF, not QRF with QRVA
1.1
QRY Alternatívne svetonázory

detail verzia