Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Q Filozofia a náboženstvo
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Pozri tiež: VX* Myseľ, telo, duša a podradené kategórie
1.4
QD Filozofia
QDH História filozofie, filozofické tradície
Class here: History of Philosophy. Use all QDH* codes with: other Q* codes, relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
QDHA Staroveká filozofia
Class here: Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras, Pre-Socratic and Hellenistic philosophy, Stoicism, Sophism, Cynicism, Epicureanism etc and associated schools of thought
1.4
QDHC Východoázijská a indická filozofia
Pozri tiež: QRRL1 Konfucianizmus, QRRL5 Taoizmus
QDHF Stredoveká filozofia
Sem zaradiť: scholastika, Tomáš Akvinský, Erazmus a pod. Pozri tiež:
1.4
QDHH Humanistická filozofia
Class here: Renaissance humanism, Erasmus. Pozri tiež: QRYA Humanizmus a svetské alternatívy k náboženstvu
1.2 1.3
QDHK Islamská a arabská filozofia
Pozri tiež: QRP* Islam a podradené kategórie
QDHL Jewish philosophy
Class here: Maimonides
1.4
QDHM Západná filozofia: osvietenstvo
Sem zaradiť: Sem zaradiť: empirizmus, racionalizmus, od Descarta po Kanta
QDHP African philosophy
Class here: Africana philosophy and critical theory
1.4
QDHR Moderná filozofia: po r. 1800
Class here: Post-Kantian philosophy, Continental philosophy, Critical theory. Use for: works about either Modern (c 17th to early 20th century) or Contemporary (20th and 21st century) philosophy from the ‘Western’ tradition
1.4

detail verzia