Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Q Filozofia a náboženstvo 1.4
QD Filozofia
QDH História filozofie, filozofické tradície 1.4
QDHA Staroveká filozofia 1.4
QDHC Východoázijská a indická filozofia
QDHF Humanistická filozofia
Class here: Scholastic philosophy, Aquinas, etc
1.4
QDHH Islamská a arabská filozofia
Class here: Renaissance humanism, Erasmus. Pozri tiež: QRYA Humanizmus a svetské alternatívy k náboženstvu
1.2 1.3
QDHK Západná filozofia: osvietenstvo
Sem zaradiť: Sem zaradiť: empirizmus, racionalizmus, od Descarta po Kanta. Pozri tiež: QRP* Islam: prúdy, tradície a skupiny a podradené kategórie
QDHL Jewish philosophy
Class here: Maimonides
1.4
QDHM Moderná filozofia: po r. 1800
Class here: Empiricism, Rationalism, Descartes to Kant
QDHP African philosophy
Class here: Africana philosophy and critical theory
1.4
QDHR Idealizmus 1.4

detail verzia