Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSV Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi
Pozri tiež: WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
PSVM Zoológia: cicavce
Pozri tiež: WNCF Zvieratá vo voľnej prírode: cicavce: všeobecný záujem
1.3
PSVM1 Zoológia: vačkovce a kloakovce
PSVM2 Zoológia: morské a sladkovodné cicavce
Sem zaradiť: veľryby a sirény – veľryby, delfíny, morské kravy a pod.; čeľade uškatcovité, tuleňovité, mrožovité a pod. zaraďte pod PSVM. Pozri tiež: PSVM Zoológia: cicavce, WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
1.3
PSVM3 Zoológia: primáty (primatológia)
Sem zaradiť: lemury, opice, ľudoopy

detail verzia