Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSV Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi
Pozri tiež: WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
PSVA Zoológia: hmyz (entomológia) a ďalšie bezstavovce
Sem zaradiť: mäkkýše, kôrovce, pavúkovce (pavúky), obrúčkavce (červy a dážďovky). Pozri tiež: WNCN Zvieratá vo voľnej prírode: motýle, iný hmyz a pavúky: všeobecný záujem
1.3
PSVA2 Insects (entomology)
Class here: caterpillars, butterflies & moths
1.3
PSVA4 Crustaceans (carcinology)
Class here: crabs, lobsters, crayfish, shrimp, krill, woodlice, barnacles etc
1.3
PSVA6 Molluscs (malacology)
Class here: cephalopod, octopus, squid, gastropods, snails, slugs, bivalves, clams, oysters, cockles, mussels, scallops etc
1.3
PSVA8 Arachnids (arachnology)
Class here: spiders, scorpions, ticks, mites etc
1.3

detail verzia