Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSV Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi
Pozri tiež: WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
PSVA Zoológia: hmyz (entomológia) a ďalšie bezstavovce
Sem zaradiť: mäkkýše, kôrovce, pavúkovce (pavúky), obrúčkavce (červy a dážďovky). Pozri tiež: WNCN Zvieratá vo voľnej prírode: motýle, iný hmyz a pavúky: všeobecný záujem
1.3
PSVC Zoológia: ryby (ichtyológia)
Pozri tiež: WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
PSVF Zoológia: obojživelníky a plazy (herpetológia)
Pozri tiež: WNCK Zvieratá vo voľnej prírode: plazy a obojživelníky: všeobecný záujem
PSVJ Zoológia: vtáky (ornitológia)
Pozri tiež: WNCB Zvieratá vo voľnej prírode: vtáky a amatérska ornitológia: všeobecný záujem
PSVM Zoológia: cicavce
Pozri tiež: WNCF Zvieratá vo voľnej prírode: cicavce: všeobecný záujem
1.3
PSVP Ethology & animal behaviour 1.3

detail verzia