Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSV Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi
Pozri tiež: WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
PSVA Zoológia: hmyz (entomológia) a ďalšie bezstavovce
Sem zaradiť: mäkkýše, kôrovce, pavúkovce (pavúky), obrúčkavce (červy a dážďovky). Pozri tiež: WNCN Zvieratá vo voľnej prírode: motýle, iný hmyz a pavúky: všeobecný záujem
1.3
PSVC Zoológia: ryby (ichtyológia)
Pozri tiež: WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
PSVF Zoológia: obojživelníky a plazy (herpetológia)
Pozri tiež: WNCK Zvieratá vo voľnej prírode: plazy a obojživelníky: všeobecný záujem
PSVJ Zoológia: vtáky (ornitológia)
Pozri tiež: WNCB Zvieratá vo voľnej prírode: vtáky a amatérska ornitológia: všeobecný záujem
PSVM Zoológia: cicavce
Pozri tiež: WNCF Zvieratá vo voľnej prírode: cicavce: všeobecný záujem
1.3
PSVP Ethology and animal behaviour 1.3

detail verzia