Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PST Botanika a vedy o rastlinách
PSTB Biológia rastlín 1.1
PSTH Flowering plants (angiosperms) 1.3
PSTJ Conifers & gymnosperms
Class here: cycads, Ginkgo & gnetophytes
1.3
PSTM Ferns, mosses & liverworts
Class here: clubmosses, hornworts
1.3

detail verzia