Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda 1.4
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSA Vedy o živej prírode: všeobecné témy
PSAN Neurovedy
Použite kód MKMT6 „Kognitívna behaviorálna terapia“ pri terapeutických aspektoch neurovedy. Pozri tiež: MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia, GTK Kognitívne štúdiá, MKMT6 Kognitívna behaviorálna terapia
1.1
PSAN1 Bunková a molekulárnej neuroveda 1.1
PSAN2 Vývojová neuroveda 1.1
PSAN3 Neurozobrazovacie metódy a neuroanatómia 1.1
PSAN4 Senzorické a motorické systémy 1.1
PSAN5 Kognitívna a behaviorálna neuroveda 1.1

detail verzia