Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSA Vedy o živej prírode: všeobecné témy
PSAB Taxonómia a systematika
PSAD Bioetika
Sem zaradiť: problematiky etickej praxe zvyčajne v súvislosti s novým vývojom v biológii a medicíne. Pozri tiež: MBDC Lekárska etika a profesionálne správanie, JBFV Etické otázky a debaty
1.2
PSAF Ekologická veda, biosféra
Použite pri všeobecných vedeckých, objektívnych a deskriptívnych prácach o živých organizmoch a o ich vzťahu s prostredím, v ktorom žijú. Pozri tiež: RNC Aplikovaná ekológia
PSAG Xenobiotiká
PSAJ Evolúcia
PSAK Genetika (nelekárska)
Sem zaradiť: DNA, genóm a pod. Pozri tiež: TCBG Genetické inžinierstvo, MFN Lekárska genetika
PSAN Neurovedy
Použite kód MKMT6 „Kognitívna behaviorálna terapia“ pri terapeutických aspektoch neurovedy. Pozri tiež: MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia, GTK Kognitívne štúdiá, MKMT6 Kognitívna behaviorálna terapia
1.1
PSAX Výpočtová biológia/bioinformatika
Pozri tiež: MBF Zdravotnícka a medicínska informatika

detail verzia