Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSA Vedy o živej prírode: všeobecné témy
PSAB Taxonómia a systematika
PSAD Bioetika
Sem zaradiť: problematiky etickej praxe zvyčajne v súvislosti s novým vývojom v biológii a medicíne. Pozri tiež: JBFV Etické otázky a debaty, MBDC Lekárska etika a profesionálne správanie
1.2
PSAF Ekologická veda, biosféra
Použite pri všeobecných vedeckých, objektívnych a deskriptívnych prácach o živých organizmoch a o ich vzťahu s prostredím, v ktorom žijú. Pozri tiež: RNC Aplikovaná ekológia
PSAG Xenobiotiká
PSAJ Evolúcia
PSAK Genetika (nelekárska)
Sem zaradiť: DNA, genóm a pod. Pozri tiež: MFN Lekárska genetika, TCBG Genetické inžinierstvo
PSAN Neurovedy
Použite kód MKMT6 „Kognitívna behaviorálna terapia“ pri terapeutických aspektoch neurovedy. Pozri tiež: GTK Kognitívne štúdiá, MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia, MKMT6 Kognitívna behaviorálna terapia
1.1
PSAX Výpočtová biológia/bioinformatika
Pozri tiež: MBF Zdravotnícka a medicínska informatika

detail verzia