Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PS Biológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSA Vedy o živej prírode: všeobecné témy
PSB Biochémia
Sem zaradiť: biochemická imunológia, nelekárska toxikológia, enzymológia, lipidy a pod.
PSC Vývojová biológia
PSD Molekulárna biológia
PSE Chemická biológia
Sem zaradiť: syntetická biológia
1.1
PSF Bunková biológia (cytológia)
PSG Mikrobiológia (nelekárska)
Sem zaradiť: prvoky, nelekárska bakteriológia, parazitológia, virológia a pod.
PSP Hydrobiológia
Pozri tiež: RBK Hydrológia a hydrosféra
PSQ Mykológia, huby (nelekárske)
Sem zaradiť: lišajníky
1.3
PST Botanika a vedy o rastlinách
PSV Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi
Pozri tiež: WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
PSX Biológia človeka

detail verzia