Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PN Chémia
Pozri tiež: TDC Priemyselná chémia a chemické inžinierstvo, TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
PNC Chémia životného prostredia
Použite TQ* pri praktickom použití chémie životného prostredia. Sem zaradiť: chémia atmosféry, pôdy a vody, chemické znečistenie a sanácia. Pozri tiež: RBGK Geochémia, TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
1.1

detail verzia