Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PN Chémia
Pozri tiež: TDC Priemyselná chémia a chemické inžinierstvo, TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
PNB Medicinálna chémia
Sem zaradiť: objavy, dizajn a vývoj liekov. Pozri tiež: MKG Farmakológia
1.1
PNC Chémia životného prostredia
Použite TQ* pri praktickom použití chémie životného prostredia. Sem zaradiť: chémia atmosféry, pôdy a vody, chemické znečistenie a sanácia. Pozri tiež: RBGK Geochémia, TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
1.1
PND Potravinárska chémia
Použite TDCT2 pri praktickom použití potravinárskej chémie. Pozri tiež: TDCT2 Spracovanie a technika výroby potravín a nápojov
1.1 1.4
PNF Analytická chémia
PNK Anorganická chémia
PNN Organická chémia
PNR Fyzikálna chémia
PNT Kryštalografia
PNV Chémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov 1.2

detail verzia