Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PH Fyzika
PHD Klasická mechanika
PHDB Základná mechanika
PHDD Analytická mechanika
PHDF Mechanika tekutín 1.3
PHDS Vlnová kvantová mechanika (vibrácie a akustika)
PHDT Dynamika a statika
PHDV Gravitácia
PHDY Energia

detail verzia