Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PH Fyzika
PHD Klasická mechanika
PHF Látky/látkové skupenstvo
PHH Termodynamika a teplo
PHJ Optická fyzika
PHK Elektrina, elektromagnetizmus a magnetizmus
PHM Atómová a molekulová fyzika
Class here: Microphysics
1.4
PHN Nukleárna fyzika
PHP Časticová a vysokoenergetická fyzika
PHQ Kvantová fyzika (kvantová mechanika a kvantová teória poľa)
PHR Teória relativity
Sem zaradiť: fyzika času
1.2
PHS Štatistická fyzika
PHU Matematická fyzika
Class here: computational physics
1.4
PHV Aplikovaná fyzika

detail verzia