Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PH Fyzika
PHD Klasická mechanika
PHF Látky/látkové skupenstvo
PHH Termodynamika a teplo
PHJ Optická fyzika
PHK Elektrina, elektromagnetizmus a magnetizmus
PHM Atómová a molekulová fyzika
PHN Nukleárna fyzika
PHP Časticová a vysokoenergetická fyzika
PHQ Kvantová fyzika (kvantová mechanika a kvantová teória poľa)
PHR Teória relativity
Sem zaradiť: fyzika času
1.2
PHS Štatistická fyzika
PHU Matematická fyzika
PHV Aplikovaná fyzika

detail verzia