Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PG Astronómia, vesmír a čas
Pozri tiež: TTD* Vedy o vesmíre a podradené kategórie
PGC Teoretická a matematická astronómia
Pozri tiež: PHVB Astrofyzika
PGG Astronomické pozorovania: observatóriá, zariadenie a metódy
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
PGK Kozmológia a vesmír
PGM Galaxie a hviezdy
PGS Slnečná sústava: Slnko a planéty
PGT Astronomické mapy a atlasy
PGZ Čas (chronológia), časové systémy a štandardy

detail verzia