Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PG Astronómia, vesmír a čas
Pozri tiež: TTD* Vedy o vesmíre a podradené kategórie
PGC Teoretická a matematická astronómia
Pozri tiež: PHVB Astrofyzika
PGG Astronomické pozorovania: observatóriá, zariadenie a metódy
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
PGK Kozmológia a vesmír
PGM Galaxie a hviezdy
Class here: exoplanets, extrasolar planets
1.4
PGS Slnečná sústava: Slnko a planéty
Class here: the Moons of the different planets
1.4
PGT Astronomické mapy a atlasy
PGZ Čas (chronológia), časové systémy a štandardy

detail verzia