Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PB Matematika
PBK Diferenciálny a integrálny počet a matematická analýza
PBKA Diferenciálny a integrálny počet
PBKB Reálna analýza, reálne premenné
PBKD Komplexná analýza, komplexné premenné
PBKF Funkcionálna analýza a transformácie
Sem zaradiť: Fourierova transformácia, Hilbertova transformácia, Laplaceova transformácia, Z-transformácia
PBKJ Diferenciálny počet a rovnice
PBKL Integrálny počet a rovnice
PBKQ Variačný počet
PBKS Numerická analýza

detail verzia